Dit is van toepassing op alle pagina`s van deze webwinkel van Wonder dagritmekaarten:

Als VIP-er is het verboden je VIP nummer en wachtwoord aan derden uit te lenen, of laten gebruiken. Het VIP nummer is  persoonlijk geregistreerd, aan je naam en e-mail adres! Bij misbruik zal er een uitschrijving plaatsvinden.

Het is toegestaan al het materiaal van onze dagritme onderdelen GRATIS te downloaden, maar alleen voor persoonlijk gebruik.

Dit houdt in dat het niet is toegestaan ons materiaal van Wonder dagritmekaarten via welke manier dan ook te gebruiken, te verspreiden en te verkopen, voor commerciële doeleinden, of voor persoonlijke en professionele inkomsten, ook als er teksten en/of afbeeldingen zijn aangepast, door ons of door anderen. Het is niet toegestaan het materiaal te verspreiden of te gebruiken op het W.W.W. zonder dat wij hiervoor toestemming hebben gegeven. Ook als er teksten en/of afbeeldingen zijn aangepast, door ons of door anderen.

Het is niet toegestaan, ons materiaal, waaronder: afbeeldingen en/of teksten uit het frame te halen/plaatsen, om dit te verspreiden via het W.W.W. en/of te gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor persoonlijke en professionele inkomsten, ook als er teksten en/of afbeeldingen zijn aangepast, door ons of door anderen.

Tevens het vastleggen, en het verspreiden en/of verkopen van ons materiaal op welke manier dan ook, waaronder: audio en video/CD materiaal is niet toegestaan.

Alle karakters en afbeeldingen van Wonder, namen en rechten, komen toe, en zijn het originele werk van ®Wonder Dagritmekaarten.